Jelenlegi hely

Mérnökinformatikus BSc mintatanterv (régi)TÖRZSTÁRGYAK
I. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Digitális architektúrák 3     4  
Diszkrét matematika I. 3 1   6  
Kalkulus I. 2 1   4  
Fizika mérnök informatikusoknak I. 2 2   5  
Programozás alapjai 4   3 10  
II. félév (tavasz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Assembly programozás 1   1 2  
Fizika mérnök informatikusoknak II. 4     3  
Műszaki matematika 3 2   7  
Operációs rendszerek 2   1 4  
Programozás I. 3   2 7  
Számítógép-hálózatok 2   1 4  
III. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Adatbázisok 2   1 4  
Algoritmusok és adatszerkezetek I. 2 1   4  
Elektronika 2     3  
Elektronika laboratóriumi gyakorlatok     4 4  
Jelek és rendszerek 2   2 5  
Közelítő és szimbolikus számítások I. 2   1 4  
Programozás II. 2   1 4  
Szervezeti viselkedések 2     2  
IV. félév (tavasz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Alkalmazásfejlesztés 3   2 7  
Digitális laboratóriumi gyakorlatok     4 4  
Irányítástechnika 3   2 5  
Logika és informatikai alkalmazásai 2 1   4  
Mérés és adatgyűjtés 2     3 Fizika mérnök
informatikusoknak I.
Robotika 2   2 5  
V. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Intelligens rendszerek 2   2 4  
Mesterséges intelligencia I. 2 1   4  
Mérés és Adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat     2 2 Mérés és adatgyűjtés
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája 2     3 Digitális laboratóriumi
gyakorlatok,
Assembly programozás
Rendszerfejlesztés I. 2   1 4  
Számítástudomány alapjai 2 1   4  
Számítógépes grafika 2   1 4  
Távközlő hálózatok 2 1   4  
VI. félév (tavasz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Adatbázis alapú rendszerek 2   2 5  
Digitális képfeldolgozás 2   1 4  
Mechatronika 3   2 5  
Mikroökonómia I. 2 2   5  
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat     2 2 Mikrovezérlők
alkalmazástechnikája
PLC-k és SCADA rendszerek 1   2 3  
Szakdolgozat készítése 1. (mi)   2   5  
VII. félév (ősz)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Gazdasági informatika 2   1 4  
Makroökonómia I. 2     3  
Menedzsment alapismeretek 2     2  
Szakdolgozat készítése 2. (mi)   4   10 Szakdolgozat készítése 1. (mi)
Félévhez nem kötött, kötelező tárgyak
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Szakmai gyakorlat   x   0  
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK
Félévhez nem kötött, kötelezően választható tárgyak (min. 10 kr.)
  ea. gy. lab. kr. ajánlott félév
Érzékelő mobilrendszerek 2   1 4 5
Multimédia 2   1 4  
Operációkutatás I. 2 1   4 2
Programozási nyelvek 2   1 4  
Számítógéppel támogatott tervezés 2   1 4  
Ipari hálózatok 1   2 3  
Valós idejű programozás 2   1 4  
Ipari folyamatok irányítása és felügyelete 2   1 4  
Optimalizálás műszaki alkalmazásai 2   1 4  
Web tervezés 2   1 4  
Nyíltforrású szoftverfejlesztés 2     3  
Szoftverminőség biztosítása a gyakorlati szoftverfejlesztésben 2     3  
Mobil hálózatok és alkalmazásaik 2     3  
Modell alapú szoftverfejlesztés mobil eszközökre 2     3  
SOA alapú skálázható alkalmazások fejlesztése 2     3  
Válogatott fejezetek az algoritmusok elméletéből 2     3  
Nyelv- és beszédfeldolgozás 2     3  
Számítógépes képelemzés 2     3  
Modellezés a Matlabban 2     3  
Bevezetés az intervallum-analízisbe 2     3  
Programelemzési módszerek a gyakorlatban 2     3  
Szoftver-visszatervezés és gyakorlati alkalmazásai 2     3  
Digitális képfeldolgozás (tehetséggondozó program) 1     1 6
Programozás alapjai (tehetséggondozó program) 1     1 1
Mesterséges intelligencia (tehetséggondozó program) 1     1 5
Számítógépes grafika (tehetséggondozó program) 1     1 5
Programozás I (tehetséggondozó program) 1     1 2
Operációkutatás I (tehetséggondozó program) 1     1 2
Közelítő és szimbolikus számítások (tehetséggondozó program) 1     1 3
Algoritmusok és adatszerkezetek (tehetséggondozó program) 1     1 3
Operációs rendszerek (tehetséggondozó program) 1     1 2
Számítástudomány alapjai (tehetséggondozó program) 1     1 5
Logika és informatikai alkalmazásai (tehetséggondozó program) 1     1 4
Diszkrét matematika II. 2 1   4  
Diszkrét matematika III. 3 1   6  
Speciálkollégium 1. (ea) 2     3  
Speciálkollégium 1. (ea_mi) 2     3  
Speciálkollégium 2. (ea+gy) 2 1   4  
Speciálkollégium 2. (ea+lab_mi) 2   2 5  
Speciálkollégium 3. (ea+lab) 2   1 4  
Speciálkollégium 3. (ea+lab_mi) 1   2 3  
Speciálkollégium 4. (ea+lab_2) 2   2 5  
Speciálkollégium 6. (lab)     4 4  
Speciálkollégium 7. (MI ea+lab) 2   2 5  
Speciálkollégium 8. (MI ea) 2     3  
Speciálkollégium 9. (lab)     2 2  
Gazdasági/társadalmi/humán és humán tárgyak (min. 20 kr.)
Menedzsment alapismeretek 2     2 7
Mikroökonómia I. 2 2   5 6
Makroökönómia I. 2     3 7
Szervezeti viselkedések 2     2 3
Gazdasági informatika 2   1 4 7
Környezetvédelem és minőségügyi alapismeretek 2     2  
EU alapismeretek 2     2 1
Pénzügyi alapismeretek 2     3  
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (min. 10 kr.)
  ea. gy. lab. kr. előfeltétel
Fizika SZV       2  
Biológia SZV       2  
Kémia SZV       2  
Matematika SZV       2  
Földrajz SZV       2  
Informatika SZV       2  
Környezettudományi SZV       2  
Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites       2  
Szabadon választható BSc       2  

*: összesen az adott modulban, a teljes képzés során

Az mindenkor aktuális mintatanterv és a kurzusok adatai a tanrendi keresőben vagy az ETR-es keresőben érhető el.

 

 

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

A projekt honlapja: "Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen"

 

Utolsó frissítés: 2015.04.03.